تعداد محصولات این مجموعه : 22
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV4HBX01D

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV4HBX01D

 • حداکثر 9.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 44dB
 • Home Connect: سیستم کنترل از راه دور
 • خشک کردن اضافی: گزینه قابل انتخاب برای خشک کردن کامل ظروفی که خشک شدن آنها سخت است.
 • تنظیم آسان ارتفاع سبدها و کشوی مجزا برای کارد و چنگال برای تنظیم بهینه فضاها
قیمت: تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV6ZDX49E

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV6ZDX49E

 • حداکثر 9.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • Silence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 40dB
 • Home Connect: سیستم کنترل از راه دور
 • Extra Clean Zone: تمیز کردن کامل ظروف بسیار کثیف در سبد بالایی
 • تنظیم آسان ارتفاع سبدها و کشوی مجزا برای کارد و چنگال برای تنظیم بهینه فضاها
قیمت: 52,000,000 تومان
52,000,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV8ZCX02E

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV8ZCX02E

 • حداکثر 9.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • Silence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 41dB
 • Home Connect: سیستم کنترل از راه دور
 • Extra Clean Zone: تمیز کردن کامل ظروف بسیار کثیف در سبد بالایی
 • تنظیم آسان ارتفاع سبدها و کشوی مجزا برای کارد و چنگال برای تنظیم بهینه فضاها
قیمت: 61,000,000 تومان
61,000,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV8YCX03E

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV8YCX03E

 • حداکثر 9.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • Silence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 43dB
 • Home Connect: سیستم کنترل از راه دور
 • Extra Clean Zone: تمیز کردن کامل ظروف بسیار کثیف در سبد بالایی
 • تنظیم آسان ارتفاع سبدها و کشوی مجزا برای کارد و چنگال برای تنظیم بهینه فضاها
قیمت: 74,999,000 تومان 54,000,000 تومان
74,999,000 تومان 54,000,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV8ZDX48M

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV8ZDX48M

 • حداکثر 10.4 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • Silence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 40dB
 • Home Connect: سیستم کنترل از راه دور
 • Extra Clean Zone: تمیز کردن کامل ظروف بسیار کثیف در سبد بالایی
 • تنظیم آسان ارتفاع سبدها و کشوی مجزا برای کارد و چنگال برای تنظیم بهینه فضاها
قیمت: 74,999,000 تومان 55,000,000 تومان
74,999,000 تومان 55,000,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV6ECX51E

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV6ECX51E

 • حداکثر 9.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • Silence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 44dB
 • Home Connect: سیستم کنترل از راه دور
 • Extra Clean Zone: تمیز کردن کامل ظروف بسیار کثیف در سبد بالایی
 • تنظیم آسان ارتفاع سبدها و کشوی مجزا برای کارد و چنگال برای تنظیم بهینه فضاها
قیمت: 51,500,000 تومان
51,500,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV8ZCX07E

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV8ZCX07E

 • حداکثر 9.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • Silence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 41dB
 • Home Connect: سیستم کنترل از راه دور
 • Extra Clean Zone: تمیز کردن کامل ظروف بسیار کثیف در سبد بالایی
 • تنظیم آسان ارتفاع سبدها و کشوی مجزا برای کارد و چنگال برای تنظیم بهینه فضاها
قیمت: 74,999,000 تومان 48,500,000 تومان
74,999,000 تومان 48,500,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMI6ZCS07E

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMI6ZCS07E

 • حداکثر 9.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • SuperSilence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 42dB
 • میزان صدای بسیار پایین در حد 40db برای برنامه شستشوی آرام 50 درجه سانتیگراد
 • سیستم خشک کن Zeolith: عملکرد خشک کنندگی بدون نقص با استفاده از جریان هوای یکنواخت در سه جهت، حتی برای ظروف پلاستیکی
 • گزينه HygienePlus: شستشو در دمای بالا برای بهداشت بیشتر
استعلام
54,500,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV68MX07E

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV68MX07E

 • حداکثر 6.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • SuperSilence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 42dB
 • میزان صدای بسیار پایین در حد 40db برای برنامه شستشوی آرام 50 درجه سانتیگراد
 • گزينه HygienePlus: شستشو در دمای بالا برای بهداشت بیشتر
ناموجود
32,500,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMI88TS02B

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMI88TS02B

 • حداکثر 9.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • SuperSilence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 42dB
 • میزان صدای بسیار پایین در حد 40db برای برنامه شستشوی آرام 50 درجه سانتیگراد
 • سیستم خشک کن Zeolith: عملکرد خشک کنندگی بدون نقص با استفاده از جریان هوای یکنواخت در سه جهت، حتی برای ظروف پلاستیکی
 • گزينه HygienePlus: شستشو در دمای بالا برای بهداشت بیشتر
ناموجود
53,500,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMI88TS36E

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMI88TS36E

 • حداکثر 7.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • SuperSilence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 42dB
 • میزان صدای بسیار پایین در حد 40db برای برنامه شستشوی آرام 50 درجه سانتیگراد
 • سیستم خشک کن Zeolith: عملکرد خشک کنندگی بدون نقص با استفاده از جریان هوای یکنواخت در سه جهت، حتی برای ظروف پلاستیکی
 • گزينه HygienePlus: شستشو در دمای بالا برای بهداشت بیشتر
ناموجود
60,499,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV88TX36E

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV88TX36E

 • حداکثر 7.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • SuperSilence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 42dB
 • گزينه HygienePlus: شستشو در دمای بالا برای بهداشت بیشتر
 • سیستم خشک کن Zeolith: عملکرد خشک کنندگی بدون نقص با استفاده از جریان هوای یکنواخت در سه جهت، حتی برای ظروف پلاستیکی
 • تنظیم آسان ارتفاع سبدها و کشوی مجزا برای کارد و چنگال برای تنظیم بهینه فضاها
ناموجود
36,700,000 تومان 28,499,000 تومان
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV88UX36E

ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV88UX36E

 • حداکثر 7.5 لیتر مصرف آب در هر بار شستشو
 • SuperSilence Plus: عملکرد فوق العاده کم صدا در سطح 42dB
 • گزينه HygienePlus: شستشو در دمای بالا برای بهداشت بیشتر
 • سیستم خشک کن Zeolith: عملکرد خشک کنندگی بدون نقص با استفاده از جریان هوای یکنواخت در سه جهت، حتی برای ظروف پلاستیکی
 • تنظیم آسان ارتفاع سبدها و کشوی مجزا برای کارد و چنگال برای تنظیم بهینه فضاها
ناموجود
36,700,000 تومان 28,500,000 تومان