تعداد محصولات این مجموعه : 5
آبسردکن بوش مدل BOSCH RDW1370

آبسردکن بوش مدل BOSCH RDW1370

 • دمای آب گرم (90 درجه سانتیگراد) و دمای آب سرد (10 درجه سانتیگراد)
 • ظرفیت مخزن آب سرد: 1 لیتر، ظرفیت آب گرم: 1.2 لیتر
 • دسترسی در هر زمان به خروجی آب سرد، داغ و آب متناسب با درجه حرارت محیط
 • صرفه جویی در مصرف انرژی همزمان با عملکرد سرد و داغ شدن آب
 • نمایش عملکرد با LED
استعلام
3,050,000 تومان
آبسردکن بوش مدل BOSCH RDW1470

آبسردکن بوش مدل BOSCH RDW1470

 • دمای آب گرم (87 درجه سانتیگراد) و دمای آب سرد (10 درجه سانتیگراد)
 • ظرفیت مخزن آب سرد: 3 لیتر، ظرفیت آب گرم: 0.9 لیتر
 •  یخچال بزرگ 18.2 لیتری و قابل دسترسی راحت در قسمت پایین دستگاه (دمای ثابت یخچال: 5 درجه سانتیگراد)
 • صرفه جویی در مصرف انرژی همزمان با عملکرد سرد و داغ شدن آب
 • نمایش عملکرد با LED
ناموجود
4,950,000 تومان 4,449,000 تومان
آبسردکن بوش مدل BOSCH RDW1571

آبسردکن بوش مدل BOSCH RDW1571

 • دمای آب گرم (86 درجه سانتیگراد) و دمای آب سرد (10 درجه سانتیگراد)
 • ظرفیت مخزن آب سرد: 3.6 لیتر، ظرفیت آب گرم:1.1 لیتر
 • دسترسی در هر زمان به خروجی آب سرد، داغ و آب متناسب با درجه حرارت محیط
 • صرفه جویی در مصرف انرژی همزمان با عملکرد سرد و داغ شدن آب
 • نمایش عملکرد با LED
ناموجود
6,400,000 تومان
آبسردکن بوش مدل BOSCH RDW1575

آبسردکن بوش مدل BOSCH RDW1575

 • ظرفیت مخزن 4 لیتر
 • دسترسی در هر زمان به خروجی آب سرد و آب متناسب با درجه حرارت محیط
 • نمایش عملکرد با LED
 • پنل کنترل لمسی
استعلام
آبسردکن بوش مدل BOSCH RDW1576

آبسردکن بوش مدل BOSCH RDW1576

 • ظرفیت مخزن 4 لیتر
 • دسترسی در هر زمان به خروجی آب سرد و آب متناسب با درجه حرارت محیط
 • نمایش عملکرد با LED
 • پنل کنترل لمسی
استعلام