تعداد محصولات این مجموعه : 5
گریل بوش مدل BOSCH TFB3302V

گریل بوش مدل BOSCH TFB3302V

 • 1800 وات قدرت برای حرارت سریع و خروجی یکنواخت حرارت
 • گستره ای از قابلیت ها با سه حالت مختلف گریل: قابلیت بسته شدن برای تماس مستقیم با گریل، قابلیت باز شدن به عنوان میز گریل، حرارت دادن از بالا و پایین بشقاب برای حالت گراتن /فر
 • قابلیت تنظیم مداوم ترموستات جهت سهولت در تنظیم درجه حرارت مناسب برای غذا
 • صفحه بالایی با ارتفاع قابل تنظیم برای پخت و پز راحت تر
 • صفحات گریل جداشدنی از جنس آلومینیوم دایکاست شده با سطح نچسب
قیمت: 4,650,000 تومان
4,650,000 تومان
گریل بوش مدل BOSCH TCG4104

گریل بوش مدل BOSCH TCG4104

 • 2000 وات قدرت برای حرارت سریع و خروجی یکنواخت حرارت
 • گستره ای از قابلیت ها با سه حالت مختلف گریل: قابلیت بسته شدن برای تماس مستقیم با گریل، قابلیت باز شدن به عنوان میز گریل، حرارت دادن از بالا و پایین بشقاب برای حالت گراتن /فر
 • قابلیت تنظیم مداوم ترموستات جهت سهولت در تنظیم درجه حرارت مناسب برای غذا
 • صفحات گریل جداشدنی از جنس آلومینیوم دایکاست شده با سطح نچسب
 • غذای سالم تر: صفحه های مورب گریل با قابلیت چکه گیری، روغن چکیده را به سینی های تعبیه شده سرازیر می کند
قیمت: 5,200,000 تومان
5,200,000 تومان
گریل بوش مدل BOSCH TFB4402V

گریل بوش مدل BOSCH TFB4402V

 • 1800 وات قدرت برای حرارت سریع و خروجی یکنواخت حرارت
 • گستره ای از قابلیت ها با سه حالت مختلف گریل: قابلیت بسته شدن برای تماس مستقیم با گریل، قابلیت باز شدن به عنوان میز گریل، حرارت دادن از بالا و پایین بشقاب برای حالت گراتن /فر
 • قابلیت تنظیم مداوم ترموستات جهت سهولت در تنظیم درجه حرارت مناسب برای غذا
 • صفحات گریل جداشدنی از جنس آلومینیوم دایکاست شده با سطح نچسب
 • غذای سالم تر: صفحه های مورب گریل با قابلیت چکه گیری، روغن چکیده را به سینی های تعبیه شده سرازیر می کند
قیمت: 3,449,000 تومان 3,149,000 تومان
3,449,000 تومان 3,149,000 تومان
گریل بوش مدل BOSCH TCG4215

گریل بوش مدل BOSCH TCG4215

 • 2000 وات قدرت برای حرارت سریع و خروجی یکنواخت حرارت
 • گستره ای از قابلیت ها با سه حالت مختلف گریل: قابلیت بسته شدن برای تماس مستقیم با گریل، قابلیت باز شدن به عنوان میز گریل، حرارت دادن از بالا و پایین بشقاب برای حالت گراتن /فر
 • کنترل مجزای حرارت برای صفحات بالایی و پایین گریل جهت پخت کامل غذا
 • صفحات گریل جداشدنی از جنس آلومینیوم دایکاست شده با سطح نچسب
 • غذای سالم تر: صفحه های مورب گریل با قابلیت چکه گیری، روغن چکیده را به سینی های تعبیه شده سرازیر می کند
قیمت: 6,900,000 تومان
6,900,000 تومان
گریل بوش مدل BOSCH TFB4431V

گریل بوش مدل BOSCH TFB4431V

 • 2000 وات قدرت برای حرارت سریع و خروجی یکنواخت حرارت
 • گستره ای از قابلیت ها با سه حالت مختلف گریل: قابلیت بسته شدن برای تماس مستقیم با گریل، قابلیت باز شدن به عنوان میز گریل، حرارت دادن از بالا و پایین بشقاب برای حالت گراتن /فر
 • کنترل مجزای حرارت برای صفحات بالایی و پایین گریل جهت پخت کامل غذا
 • صفحات گریل جداشدنی از جنس آلومینیوم دایکاست شده با سطح نچسب
 • غذای سالم تر: صفحه های مورب گریل با قابلیت چکه گیری، روغن چکیده را به سینی های تعبیه شده سرازیر می کند
قیمت: 6,200,000 تومان
6,200,000 تومان