تعداد محصولات این مجموعه : 10
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS4070

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS4070

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 5.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • کفی CeraniumGlissée برای انتشار ایده آل بخار و حرکت روان اتو
 • سیستم SecureLock: ثابت ماندن اتو روی مخزن بخار به منظور ایمنی بیشتر حین جابجایی
قیمت: 6,149,000 تومان 5,499,000 تومان
6,149,000 تومان 5,499,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS6030

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS6030

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 5.7 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • EasyComfort: راحتی با سیستم EasyComfort بدون نیاز به تنظیمات دما
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 20% و ذخیره آب با ظرفیت 30%
قیمت: 5,399,000 تومان
5,399,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS6040

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS6040

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 5.8 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • Vario Comfort: برنامه های کاملا هماهنگ اتوکشی برای اتوی بدون نقص لباس ها
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 20% و ذخیره آب با ظرفیت 30%
قیمت: 11,500,000 تومان
11,500,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH ProHygienic TDS6080

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH ProHygienic TDS6080

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 6 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • Ultimate400 PulseSteam: بخار عمیق به وسیله تشدید بخار 3 مرحله‌ای تا حداکثر 400 گرم
 • برنامه بهداشت: از بین بردن 99.99% باکتری های موجود در بافت پارچه با به کارگیری تکنولوژی نوآورانه HygienicSteam
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 25% و ذخیره آب با ظرفیت 35%
قیمت: 8,499,000 تومان
8,499,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH ProHygienic TDS8080

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH ProHygienic TDS8080

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 7.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • برنامه بهداشت: از بین بردن 99.99% باکتری های موجود در بافت پارچه با به کارگیری تکنولوژی نوآورانه HygienicSteam
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 25% و ذخیره آب با ظرفیت 35%
ناموجود
11,299,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx B45L AdvancedSteam TDS4570

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx B45L AdvancedSteam TDS4570

 • تا حداکثر 3100 وات قدرت و 6.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 30% و ذخیره آب با ظرفیت 40%
ناموجود
3,300,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx DS37 ProHygienic TDS3715100

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx DS37 ProHygienic TDS3715100

 • تا حداکثر 1500 وات قدرت و 5.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 30% و ذخیره آب با ظرفیت 40%
ناموجود
3,080,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx DS38 ProHygienic TDS3831104

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx DS38 ProHygienic TDS3831104

 • تا حداکثر 3100 وات قدرت و 6.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • برنامه بهداشت: از بین بردن 99.99% باکتری های موجود در بافت پارچه با به کارگیری تکنولوژی نوآورانه HygienicSteam
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 30% و ذخیره آب با ظرفیت 40%
ناموجود
9,990,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH TDS2170

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH TDS2170

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 4.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • کفی PalladiumGlissée: مقاومت بسیار بالا در برابر خراش و اتو کشی بسیار روان
 • بخار عمیق قدرتمند برای نفوذ بهتر تا 240 گرم بخار
ناموجود
2,500,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH VarioComfort TDS8030

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH VarioComfort TDS8030

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 6.8 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • Vario Comfort: برنامه های کاملا هماهنگ اتوکشی برای اتوی بدون نقص لباس ها
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 25% و ذخیره آب با ظرفیت 40%
ناموجود
6,180,000 تومان